Trang nhất » Tuyển sinh » Tuyển sinh » Kế hoạch tuyển sinh

Kế hoạch TS vào Lớp 6 năm học 2018-2019

Thứ bảy - 09/06/2018 16:56

Kế hoạch TS vào Lớp 6 năm học 2018-2019

Để giúp phụ huynh học sinh tham gia đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019, trường THCS Phú Lương xây dựng chi tiết kế hoạch tuyển sinh và công khai trên trang web của nhà trường để phụ huynh và học sinh tiện theo dõi
 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
      TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 92/KHTS - THCS
 
              Phú Lương, ngày 7 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phú Lương
Năm học 2018-2019
       Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội, về việc triển khai tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
       Thực hiện KH số 164/KH-BCĐ ngày 11/5/2018 của Ban chỉ đạo tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019 của UBND quận Hà Đông;
       Thực hiện văn bản số 646/PGD&ĐT ngày 7/6/2018 V/v Lịch mở hệ thống để cập nhật thông tin học sinh tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6  năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông. Trường THCS Phú Lương xây dựng kế hoạch tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Qui chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở độ tuổi trên địa bàn, thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện chủ trương "ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp nếu số lớp quá lớn".
4. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
II. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
2. Đối tượng:
Tất cả học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2017-2018 và có Hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú tại phường Phú Lương - quận Hà Đông.
3. Độ tuổi:
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (Sinh năm 2007).
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc những học sinh vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi qui định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi qui định.
+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
3. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin dự tuyển vào trường THCS Phú Lương (theo mẫu của nhà trường).
- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.
- Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì giám đốc Sở GD & ĐT sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản sao hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản chính hộ khẩu để đối chiếu, hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận Hà Đông hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường (các trường hợp tạm trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú).
- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi qui định (nếu có)
4. Phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh.
+ Học sinh đúng tuyến: Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2017-2018 và có Hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú tại phường Phú Lương.
+ Học sinh trái tuyến: Là học sinh không có đủ điều kiện nêu trên.
+ Chỉ tiêu:  - Số lớp: 10 lớp
                   - Số học sinh: 450 học sinh
III. HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH
1. Tuyển sinh trực tuyến
1.1. Thời gian tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 7/7/2018 đến hết ngày 9/7/2018.
1.2. Các bước tiến hành tuyển sinh trực tuyến
Bước 1. Trường tiểu học cấp mã số đăng ký tuyển sinh cho cha mẹ HS lớp 5 ở trường tiểu học đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2017-2018.
Bước 2. Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến:
- Trường hợp HS đã được cấp mã số đăng ký trực tuyến:
+ Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD ... ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;
+ Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến;
- Trường hợp HS chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến: Gia đình mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục (nơi HS học năm học 2017-2018 tại Hà Nội) để cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
Bước 3. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.
2. Thời gian tuyển sinh trực tiếp và nộp hồ sơ tuyển sinh
2.1. Thời gian tuyển sinh trực tiếp: Từ 13/7/2018 đến hết 18/7/2018.
2.2. Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 7/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018 (hồ sơ gồm các loại theo mục 3. phần II của kế hoạch này).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường
- Đề xuất Hội đồng tuyển sinh của trường với PGD&ĐT quận Hà Đông, trong đó có bộ phận thường trực để triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2018-2019;
- Cập nhật đầy đủ thông tin về nhà trường, thông tin về tuyển sinh, thông tin HS lớp 5 trường tiểu học báo cáo về phòng GD&ĐT để cập nhật vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến;
- Phối hợp chạy thử nghiệm phần mềm tuyển sinh trực tuyến để thử tải và lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình triển khai tuyển sinh trực tuyến;
- Thường trực hỗ trợ, hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến;
- Báo cáo với phòng GD&ĐT về kết quả tuyển sinh, trình phương án tuyển sinh bổ sung, phương án điều chỉnh KH tuyển sinh cho phù hợp thực tế;
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 trường THCS Phú Lương năm học 2018-2019 cho toàn thể các ban ngành đoàn thể trong phường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ HS và HS được biết để phối hợp thực hiện.
2. Đối với cha mẹ học sinh
- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên Internet và cung cấp đầy đủ, chính xác các  thông tin theo quy định về hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2018-2019 của trường THCS Phú Lương.
- Nộp đầy đủ hồ sơ tuyển sinh cho con em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định.
- Phản ánh về hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc trong quá trình tuyển sinh.
V. Lịch làm việc và chế độ báo cáo
 
Thời gian Thành phần Nội dung
Ngày 13/6/2018 Hiệu trưởng Họp tại triển khai KHTS tại UBND quận
Từ ngày 7/7/2018 đến hết ngày 9/7/2018 Hội đồng TS lớp 6 làm việc tại trường Hỗ trợ cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, kiểm tra kết quả tuyển sinh trực tuyến
Từ ngày 10/7/2018 đến ngày 12/7/2018 Mỗi ngày có 2 cán bộ trong Hội đồng tuyển sinh trực - Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho cha mẹ học sinh về việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 của trường.
- Tiếp nhận Hồ sơ học sinh nếu cha mẹ đem đến nộp.
từ ngày 13/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018 HĐ TS lớp 6 Trường THCS Phú Lương  - Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tiếp.
- Thu Hồ sơ tuyển sinh của học sinh.
- Giải đáp thắc mắc cho cha mẹ học sinh được rõ.
Từ 20/7/2018 đến ngày 22/7/2018 HĐ TS lớp 6 Trường THCS Phú Lương Tuyển sinh trái tuyến nếu chưa đủ chỉ tiêu.
Ngày
23/7/2018
Chủ tịch HĐTS Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh
Ngày 26/7/2018 Chủ tịch HĐTS Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh lớp 6 về PGD
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Phú Lương - Năm học 2018-2019.
 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường từ ngày 15/06/2018 và dán thông báo công khai công tác tuyển sinh vào lớp 6 tại cổng trường THCS Phú Lương, đồng thời thông báo rộng rãi trên loa đài truyền thanh của phường Phú Lương để các ban ngành đoàn thể trong phường, cha mẹ học sinh, học sinh được biết và phối hợp thực hiện.

 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT quận để b/c;
- UBND phường Phú Lương để phối hợp t/h;
- HĐ TS lớp 6 trường THCS Phú Lương t/h;
-  Lưu HSTS lớp 6.
 

                           HIỆU TRƯỞNG
                                     (Đã ký)                                 Bùi Thị Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

flash violet

violympiclogo

ubnd hadong

Tác nghiệp

pcgd

elearning

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,686
  • Tháng hiện tại81,649
  • Tổng lượt truy cập11,139,226
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây