Trường THCS Phú Lương xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và 50 năm thành lập trường THCS Phú Lương (1965-2015) với chủ điểm tháng 11 “Biết ơn thầy cô giáo”. Khách mời: Lãnh đạo PGD, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an phường, các ban ngành đoàn thể trong phường, lãnh đạo các tổ dân phố, các thế hệ nhà giáo đã nghỉ hưu tại trường, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, các thế hệ học sinh đã từng học tập tại trường THCS Phú Lương

Trang nhất » Tuyển sinh » Tuyển sinh » Kế hoạch tuyển sinh

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 - 2017

Thứ ba - 07/06/2016 09:22

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

      TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 51/KHTS - THCS

              Phú Lương, ngày 07 tháng 6 năm 2016

 

             KẾ HOẠCH

Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 trường THCS Phú Lương

Năm học 2016-2017

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện văn bản số 2197/SGD&ĐT-QLT ngày 23/5/2016; văn bản số 2280/SGD&ĐT-QLT ngày 30/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về quy trình tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017; văn bản số 2291/SGD&ĐT-QLT ngày 31/5/2016 về thử nghiệm và tập huấn diện rộng phần mềm tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017;

Thực hiện Hướng dẫn số 497/PGD&ĐT ngày 01/6/2016 V/v Hướng dẫn triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.

Trường THCS Phú Lương xây dựng kế hoạch tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục tiêu tuyển sinh trực tuyến:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng qui chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS và chuẩn bị cho phổ cập giáo dục bậc trung học.

2. Chuẩn bị tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có của nhà trường để đủ điều kiện dạy học cho năm học mới 2016-2017.

3. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS trong quá trình đăng ký tuyển sinh, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.

4. Đảm bảo quyền lợi của học sinh tham gia tuyển sinh theo đúng tuyến tuyển sinh.

II. phương thức tuyển sinh: Thực hiên tuyển sinh trực tuyến bằng phương thức xét tuyển.

  • Đối tượng.

- Tất cả học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015-2016 và có Hộ khẩu thường trú tại phường Phú Lương – quận Hà Đông.

- Độ tuổi dự tuyển là 11 (Sinh năm 2005).

Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc những học sinh vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi qui định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

+ Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi qui định.

+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

+ Các trường hợp khác ngoài qui đinh trên đây phải được giám đốc sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT cho phép.

2. Phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh.

+ Học sinh đúng tuyến: Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015-2016 và có Hộ khẩu thường trú tại phường Phú Lương.

+ Học sinh trái tuyến: Là học sinh không có đủ điều kiện nêu trên.

+ Chỉ tiêu:  - Số lớp: 9 lớp

                   - Số học sinh: 405 học sinh

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua mạng Internet.

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

- Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì giám đốc Sở GD & ĐT sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản sao hộ khẩu (không cần công chứng) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận Hà Đông.

- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi qui định (nếu có)

III. Quy trình tuyển sinh trực tuyến

1. Các bước tuyển sinh trực tuyến

Bước 1. Trường tiểu học cấp mã số đăng ký tuyển sinh cho cha mẹ HS lớp 5 ở trường tiểu học đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015-2016.

Bước 2. Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến:

- Trường hợp HS đã được cấp mã số đăng ký trực tuyến:

+ Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD ... ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;

+ Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến;

- Trường hợp HS chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến: Gia đình mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục (nơi HS học năm học 2015-2016 tại Hà Nội) để cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Bước 3. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

Bước 4. Nhà trường xét duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh; thu hồ sơ tuyển sinh theo thời gian quy định từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

Bước 5. Sau ngày 15/7/2016, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/7/2016 đến ngày 20/7/2016.

Bước 6. Nhà trường báo cáo chính thức kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT; phòng GD&ĐT báo cáo kết quả tuyển sinh với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Sở GD&ĐT.

2. Điều kiện đăng ký

Trên đây là các bước tiến hành cho những học sinh đăng ký tuyển sinh đúng tuyến tuyển sinh theo quy định. Những trường hợp không đúng tuyến tuyển sinh sẽ không đăng ký trực tuyến, cha mẹ học sinh phải trực tiếp đến trường để đăng ký tuyển sinh.

3. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến và nộp Hồ sơ tuyển sinh

- Tuyển sinh trực tuyến trên mạng Internet vào lớp 6: Từ ngày 23/6/2016 đến ngày 27/6/2016.

- Cha mẹ học sinh nộp Hồ sơ về Hội đồng tuyển sinh tại trường THCS Phú Lương gồm:

+ Học bạ tiểu học bản chính

+ Giấy khai sinh bản sao hợp lệ và bản chính để đối chiếu

+ Bản phô tô hộ khẩu không cần công chứng

- Thời gian nộp Hồ sơ : Từ ngày 01/07/2016 đến hết ngày 15/07/2016 (buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 16h30, không làm việc thứ 7 và chủ nhật)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Đối với nhà trường

- Đề xuất Hội đồng tuyển sinh của trường với PGD&ĐT quận Hà Đông, trong đó có bộ phận thường trực để triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2016-2017;

- Cập nhật đầy đủ thông tin về nhà trường, thông tin về tuyển sinh, thông tin HS lớp 5 trường tiểu học báo cáo về phòng GD&ĐT để cập nhật vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến;

- Phối hợp chạy thử nghiệm phần mềm tuyển sinh trực tuyến để thử tải và lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình triển khai tuyển sinh trực tuyến;

- Triển khai tập huấn về kỹ năng cài đặt, sử dụng phần mềm và quy trình tuyển sinh trực tuyến cho đội ngũ lãnh đạo và giáo viên cốt cán của nhà trường;

- Thường trực hỗ trợ, hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến;

- Báo cáo với phòng GD&ĐT về kết quả tuyển sinh, trình phương án tuyển sinh bổ sung, phương án điều chỉnh KH tuyển sinh cho phù hợp thực tế;

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 trường THCS Phú Lương năm học 2016-2017 cho toàn thể các ban ngành đoàn thể trong phường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ HS và HS được biết để phối hợp thực hiện.

2. Đối với cha mẹ học sinh

- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên Internet và cung cấp đầy đủ, chính xác các  thông tin theo quy định về hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2016-2017 của trường THCS Phú Lương.

- Nộp đầy đủ hồ sơ tuyển sinh cho con em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định.

- Phản ánh về hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc trong quá trình tuyển sinh.

V. Lịch làm việc và chế độ báo cáo (Đính kèm thông báo tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2016-2017)

 

Thời gian

Thành phần

Nội dung

01/6/2016

Cán bộ cốt cán trường THCS Phú Lương

Tập huấn cài đặt phần mềm tuyển sinh trực tuyến cho các cán bộ cốt cán tại PGD

02/6/2016

Hiệu trưởng và cán bộ cốt cán

- Cài đặt hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

-Tập huấn công tác tuyển sinh trực tuyến cho Hiệu trưởng, cán bộ cốt cán tại PGD

 

05/6/2016

HĐ TS lớp 6 Trường THCS Phú Lương

-Thử nghiệm đăng ký phần mềm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2016-2017

- Chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến để thử tải hệ thống.

- Báo cáo kết quả chạy thử nghiệm.

Từ 06/6/2016 đến trước 12/6/2016

Trường Tiểu học

 

Trả học bạ Tiểu học ; cấp mã tuyển sinh cho CMHS và học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015-2016

Từ

23/6/2016 đến ngày 27/6/2016.

CMHS, HĐ TS trường THCS Phú Lương

Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6:

- CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên Inte rnet.

- Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Từ 01/7/2016

đến 15/7/2016

- Cha mẹ học sinh

- HĐ TS vào lớp 6 trường THCS Phú Lương

- CMHS Nộp Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 cho HĐ TS lớp 6 tại trường THCS Phú Lương gồm Giấy khai sinh hợp lệ, Hộ khẩu Photo không cần công chứng; Học bạ bản chính) đối chiếu với bản chính GKS, Hộ khẩu.

16/7/2016

HĐ TS vào lớp 6 trường THCS Phú Lương

Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu

Từ 18/7/2016

đến 20/7/2016

Nhà trường, Phòng GD&ĐT

- Phòng GD&ĐT phê duyệt phương án tuyển sinh bổ sung của nhà trường

- Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung

21/7/2016

HĐ TS vào lớp 6 trường THCS Phú Lương

Nộp báo cáo về công tác tuyển sinh cho Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.

Thông báo công khai kết quả TS vào lớp 6 trường THCS Phú Lương năm học 2016-2017

27/7/2016

HĐ TS vào lớp 6 trường THCS Phú Lương

Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh vào lớp 6 cho Phòng GD&ĐT quận Hà Đông

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 trường THCS Phú Lương - Năm học 2016-2017.

 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường từ ngày 07/06/2016 và dán thông báo công khai công tác tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 tại cổng trường THCS Phú Lương, đồng thời thông báo rộng rãi trên loa đài truyền thanh của phường Phú Lương để các ban ngành đoàn thể trong phường, cha mẹ học sinh, học sinh được biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT quận để b/c;

- UBND phường Phú Lương để phối hợp t/h;

- HĐ TS lớp 6 trường THCS Phú Lương t/h;

-  Lưu HSTS lớp 6.

                           HIỆU TRƯỞNG

                                     (Đã ký)

 

                                    Bùi Thị Lan

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 15/09/2020

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 09/09/2020

Văn bản 2503

Văn bản 2503 HD thu học phí theo NĐ 05

Thời gian đăng: 03/09/2020

Văn bản 2703 HD khai giảng năm học 2020-2021

Văn bản 2703 HD khai giảng năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 03/09/2020

Công văn HD khai báo y tế

Công văn HD khai báo y tế

Thời gian đăng: 03/09/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây