Trường THCS Phú Lương xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và 50 năm thành lập trường THCS Phú Lương (1965-2015) với chủ điểm tháng 11 “Biết ơn thầy cô giáo”. Khách mời: Lãnh đạo PGD, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an phường, các ban ngành đoàn thể trong phường, lãnh đạo các tổ dân phố, các thế hệ nhà giáo đã nghỉ hưu tại trường, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, các thế hệ học sinh đã từng học tập tại trường THCS Phú Lương

Trang nhất » Tuyển sinh » Tuyển sinh » Kế hoạch tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phú Lương năm học 2015-2016

Thứ năm - 10/09/2015 16:17

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phú Lương năm học 2015-2016

Tổ chức tuyển sinh đúng qui chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS và chuẩn bị cho phổ cập giáo dục bậc trung học

PHÒNG GD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG

SỐ: 01/KHTS-PLg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

  Phú Lương, ngày  12  tháng  6 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phú Lương năm học 2015 – 2016

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh số 105/KH – BCĐ của UBND Quận Hà Đông ngày 12/05/2015; Trường THCS Phú Lương xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016 như sau:

I/ MỤC TIÊU TUYỂN SINH:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng qui chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS và chuẩn bị cho phổ cập giáo dục bậc trung học.

2. Chuẩn bị tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có của nhà trường.

3. Tất cả học sinh hiện đang cư trú trên địa bàn Phường Phú Lương Quận Hà Đông đã hoàn thành chương trình tiểu học và trong độ tuổi phổ cập theo qui định của luật giáo dục đều được vào học lớp 6 trường THCS Phú Lương.

4. Thực hiện chủ trương" Ba tăng, ba giảm" (Tăng quy mô tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, tăng chất lượng công tác tuyển sinh. Giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trong một lớp, giảm số lớp với trường có qui mô quá lớn).

II/ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thực hiên tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển

III/ ĐỐI TƯỢNG, PHÂN TUYẾN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN TUYỂN

  • Đối tượng.

- Tất cả học sinh lớp 5 của trường tiểu học I và tiểu học II Phú Lương, Quận Hà Đông đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2014-2015.

- Độ tuổi dự tuyển là 11 (Sinh năm 2004).

Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc những học sinh vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi qui định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

+ Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi qui định.

+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

+ Các trường hợp khác ngoài qui đinh trên đây phải được giám đốc sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT cho phép.

2. Phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh.

+ Học sinh đúng tuyến: Học sinh trường tiểu học Phú Lương I và học sinh trường tiểu học Phú Lương II đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2014-2015.

+ Học sinh trái tuyến là học sinh không có đủ điều kiện nêu trên.

+ Chỉ tiêu:  - Số lớp: 8 lớp

                   - Số học sinh: 355 học sinh

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển vào trường THCS Phú Lương (viết theo mẫu của nhà trường)

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (trường THCS Phú Lương nhận học bạ từ 02 trường tiểu học Phú Lương I và Phú Lương II vào ngày 03/06/2015 )

- Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì giám đốc Sở GD & ĐT sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản sao hộ khẩu (không cần công chứng) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận Hà Đông. (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của UBND và công an cấp Phường.

- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi qui định (nếu có)

3. Thời gian tuyển sinh:

- Học sinh đúng tuyến : Từ ngày 01/7/ 2015 đến ngày 15/7/2015. Hết ngày  15/07/2015 nếu chưa đủ chỉ tiêu thì báo cáo PGD để xin phép tuyển bổ sung học sinh trái tuyến từ ngày 16/07/2015 đến 19/07/2015.

- Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật.

                                      + Sáng từ 7h30’ đến 11h

                                      + Chiều 14h00’ đến 16h30’

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Ghi chú:

- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, Cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh … trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh, học bạ và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên. Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.

IV/ ĐỐI VỚI HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG:

- Các trường hợp HS chuyển trong thành phố, trong quận nhà trường thực hiện đúng theo quy định của bộ GD&ĐT và Điều lệ trường học.

- Các trường hợp học sinh chuyển trường từ tỉnh, thành phố khác chuyển về quận Hà Đông, Phải có giấy giới thiệu của Phòng giáo dục quận. Hồ sơ xin chuyển trường theo qui định tại điều 4, điều 5 trong Quyết đinh số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc “Ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT”.

- Nhà trường làm thủ tục tiếp nhận học sinh chuyển đến từ 15/07/2015 đến ngày 10/08/2015.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Nhà trường đề xuất một hội đồng tuyển sinh thành phần gồm có: Chủ tịch là Hiệu trưởng; các Phó chủ tịch là các đồng chí Phó hiệu trưởng; Thư ký là thư ký hội đồng nhà trường; các ủy viên là giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và duyệt với PGD

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường để cha mẹ học sinh biết từ ngày 18/6/2015 đến hết thời gian tuyển sinh.

V/ CÁC BẬC PHỤ HUYNH HỌC SINH

1. Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định.

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin dự tuyển sinh vào lớp 6 và các hồ sơ minh chứng, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.

3. Phản ánh về hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc trong quá trình tuyển sinh.

VI/ LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO.

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Ghi chú

1

8h Ngày 03/06/2014

Nhận học bạ của học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học của hai trường TH Phú Lương I, TH Phú Lương II

Chủ tịch, thư ký hội động tuyển sinh nhà trường

 

2

8h30 ngày 12/06/2014

Họp PGD về công tác tuyển sinh

Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ tuyển sinh THCS Phú Lương

 

3

7h30’ ngày 01/07/2015

 Hội đồng tuyển sinh nhà trường làm việc, tuyển sinh đúng tuyến.

Toàn bộ HĐ tuyển sinh THCS Phú Lương

 

4

Ngày 02/07/2015 đến   15/07/2015

Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đúng tuyến

HĐ tuyển sinh THCS Phú Lương

 

5

Ngày 16/07/2015

Nộp báo cáo và kết quả tuyển sinh đúng tuyến.

Chủ tịch HĐ + Thư ký

 

6

Ngày 17/07/2015đến ngày 19/7/2015

Tuyển sinh trái tuyến nếu thiếu chỉ tiêu

HĐ tuyển sinh nhà trường

 

7

Ngày 19/07/2015

Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh

CTHĐ + TK tuyển sinh THCS Phú Lương

 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2015-2016 của trường THCS Phú Lương. Kế hoạch này được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường để toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên cha mẹ học sinh và học sinh được biết và thực hiện.

 Nơi nhận:

- PGD và ĐT Quận Hà Đông;

- HĐTS nhà trường

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí

 Bùi Thị Lan

 

Tác giả: Đỗ Tuấn An

Nguồn tin: THCS Phú Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 15/09/2020

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 09/09/2020

Văn bản 2503

Văn bản 2503 HD thu học phí theo NĐ 05

Thời gian đăng: 03/09/2020

Văn bản 2703 HD khai giảng năm học 2020-2021

Văn bản 2703 HD khai giảng năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 03/09/2020

Công văn HD khai báo y tế

Công văn HD khai báo y tế

Thời gian đăng: 03/09/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây