Trang nhất » Chuyên môn » Chuyên môn » Quy chế chuyên môn

Quy định Mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn trường THCS Phú Lương năm học 2016-2017

Thứ bảy - 29/10/2016 09:40

Quy định Mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn trường THCS Phú Lương năm học 2016-2017

BAN GIÁM HIỆU-BAN CHẤP HÀNH

CĐ TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG

------------------------------------------------

Số: 71 QĐ/BGH-BCHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Phú Lương, ngày 12 tháng 9  năm 2016

 

QUI ĐỊNH

Mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn trường THCS Phú Lương năm học 2016-2017

    Căn cứ Nghị định số 04/2015 ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

    Căn cứ thoả thuận giữa Bộ giáo dục và đào tạo với CĐGD Việt Nam về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục và các cấp công đoàn trong ngành giáo dục, số 394/CĐGDVN-BGD&ĐT, ngày 15/8/2005.

     Thực hiện nghị quyết BCH Công đoàn trường THCS Phú Lương nhiệm kì 2015-2017 ngày 25/9/2016

     Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công Đoàn ban hành qui định về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn năm học 2016-2017 như sau.

I. Mục đích:

1. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, của tổ chức công đoàn các cấp; các chủ trương, chính sách của nhà nước và của ngành, của nhà trường, xây dựng đơn vị vững mạnh.

2. Góp phần tăng cường sự thống nhất giữa công đoàn với chính quyền ở trường học nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, mở rộng dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động của nhà trường.

II. Nguyên tắc chung:

1. Quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ đơn vị.

2. Đảm bảo tính dân chủ, khoa học, thống nhất công khai, công bằng và hiệu quả cao.

III. Những qui định cụ thể

1. Những hoạt động do chính quyền chủ trì và đảm bảo sự tham gia của công đoàn.

- Chính quyền tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác được giao của đơn vị theo từng tuần, từng học kỳ, từng năm học.

Công đoàn tham gia xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp trong việc quán triệt và xác định các biện pháp để triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác của đơn vị; động viên phát động phong trào thi đua, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch công tác của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

- Chính quyền quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước (Pháp lệnh cán bộ viên chức, Qui chế dân chủ, Luật lao động…) nội qui, qui chế công tác của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông và nhà trường.

- Công đoàn phối hợp trong hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, nội qui, qui chế công tác của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

- Chính quyền đảm bảo các qui định những điều cán bộ viên chức được biết, được bàn, được kiểm tra.

Công đoàn có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nắm vững qui định tổ chức động viên cán bộ viên chức thực hiện và đại diện cho cán bộ viên chức về quyền và trách nhiệm thực hiện qui chế dân chủ cơ sở theo qui định.

- Chính quyền chủ động, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong việc xây dựng các nguyên tắc sử dụng quĩ phúc lợi và các kế hoạch tài chính khác theo kế hoạch hàng năm được giao cho đơn vị.

Công đoàn phối hợp xây dựng nguyên tắc sử dụng tài chính, giám sát công tác tài chính; phối hợp cùng chính quyền công khai tài chính của đơn vị tại hội nghị CBVC hàng năm.

- Chính quyền chủ động trao đổi với công đoàn khi quyết định các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ, viên chức để đảm bảo được lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Chính quyền tổ chức, Công đoàn tham gia thăm viếng việc hiếu, chúc mừng việc hỷ của Đoàn viên công đoàn trong đơn vị.

2. Chính quyền đảm bảo điều kiện, công đoàn chủ trì.

- Công đoàn triển khai việc thực hiện Luật công đoàn, thực hiện chương trình công tác của công đoàn và phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Công đoàn chủ động đề xuất với chính quyền các hoạt động: Thăm hỏi cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động và người thân (Tứ thân phụ mẫu, chồng, vợ, con) trong việc hiếu, việc hỷ, việc ốm đau, gặp rủi ro…; đề xuất việc trợ cấp khó khăn, phục hồi sức khoẻ và các kiến nghị khác liên quan đến đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên Công đoàn.

- Công đoàn thống nhất với chính quyền trong việc tổ chức và vận động cán bộ, công chức tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động, các hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác.

- Công đoàn là đầu mối tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào như: Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” , “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phong trào “ Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá” , xây dựng nhà trường “ Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn”…

- Công đoàn tổ chức tốt việc lưu trữ, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động công đoàn, đánh giá kể quả - chất lượng - hiệu quả công tác của CB-VC-LĐ để đại diện cho quyền lợi cán bộ viên chức trong bình xét thi đua cuối năm của đơn vị; đại diện cho CB-VC-LĐ trong công tác khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương và phân phối phúc lợi của đơn vị.

3. Chính quyền và công đoàn phối hợp chủ trì.

- Chính quyền và công đoàn phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động hàng năm và chỉ đạo của nhà trường thực hiện theo kế hoạch của ngành.

Chính quyền và công đoàn thống nhất xây dựng Báo cáo tổng kết và phương hướng công tác năm học mới; giải trình các thắc mắc và chất vấn của Cán bộ-Viên chức- Lao động tham gia công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ; hỗ trợ hoạt động văn thể và các hoạt động xã hội khác.

- Định kỳ và khi có công việc đột xuất, trước các buổi giao ban của cơ quan, đơn vị, chính quyền và công đoàn tiến hành trao đổi để xem xét, giải quyết những công việc chung có liên quan. Thông qua các cuộc trao đổi, chính quyền và công đoàn kịp thời rà soát lại các công việc nhằm thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả mọi nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác của đơn vị.

IV. Tổ chức thực hiện.

- Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn nhà trường phối hợp tốt tổ chức thực hiện quy định này trong đơn vị.

Qui định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Bùi Thị Lan

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

Nguyễn Thị Hương

Tác giả: Bùi Thị Lan

Nguồn tin: Trường THCS Phú Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây