Trang nhất » Chuyên môn » Chuyên môn » Kế hoạch

Kế hoạch trọng tâm từng tháng năm học 2016-2017

Thứ bảy - 29/10/2016 09:30

Kế hoạch trọng tâm từng tháng năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM TỪNG THÁNG

NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo KH số 68/KH-THCS P.Lg ngày 12/9/2016 của

trường THCS Phú Lương)

* Tháng 8/2016

1. Tổ chức cho học sinh đăng ký thi lại, ôn thi lại, thi lại, chấm thi lại theo đúng quy chế, xét học sinh lên lớp, ở lại lớp, điều học sinh vào lớp mới năm học 2016-2017.

2. Hoàn thành hồ sơ thủ tục để trình PGD cấp phép dạy thêm học thêm xong trước 2/8/2016.

3. Tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ , QP-AN theo kế hoạch của  PGD, UBND quận Hà Đông và Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

4. Phân công công tác, phân công chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động năm học 2016-2017.

5. Thực hiên dạy học chính thức theo thời khóa biểu năm học mới 2016-2017 vào ngày 15/8/2016.

6. Thực hiện công tác PCGD năm 2016 và hoàn thành vào ngày 20/9/2016.

7. Hoàn thành xây dựng kế hoạch năm học để trình PGD phê duyệt.

8. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn và dự giờ giáo viên mới về.

* Tháng 9/2016

1. Tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017 ngày 5/9/2016 (từ 7h30 đến 9h, sau khai giảng GV, HS vào lớp dạy và học theo TKB).

2. Xây dựng kế hoạch năm học của trường và kế hoạch năm học của các tổ, nhóm chuyên môn.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký chỉ tiêu chất lượng và đăng ký thi đua năm học 2016-2017.

4. Tham gia tập huấn công tác chuyên môn do PGD và Sở GD tổ chức.

5. Phát động và triển khai các cuộc vận động theo kế hoạch của PGD.

6. Tổ chức họp Hội đồng trường và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp (dự kiến ngày 9/9/2016), tổ chức họp cha mẹ học sinh toàn trường theo đơn vị lớp (ngày 11/9/2016) triển khai kế hoạch năm học và thống nhất các khoản thu chi đầu năm.

7. Tổ chức Hội nghị Đại biểu cha mẹ học sinh (16/9/2016) thông qua Đề án hoạt động của Ban đại diên CMHS, bầu Ban đại diên cha mẹ học sinh cấp trường.

8. Duyệt KH năm học tại PGD vào ngày 22/9/2016.

9. Triển khai hướng dẫn chuyên môn các môn học theo sự chỉ đạo của Phòng GD.

10. Tổ chức Hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2016-2017 vào ngày 27/9/2016.

11. Tiếp tục phát động và triển khai các cuộc vận động theo kế hoạch của PGD, tổ chức ký cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

12. Tổ chức các hoạt động vui tết trung thu cho học sinh toàn trường vào ngày 14/9/2016.

13. Phát động tháng ATGT và tổ chức ký cam kết về PCMT, PCTP, phòng chống dịch bệnh, GDTTATGT trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

14. Nộp Báo cáo tổ chức đầu năm về PGD vào ngày 12/9/2016.

15. Thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học, nội dung hoạt động theo công văn Hướng dẫn của Bộ GDĐT.

16. Triển khai Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV và Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh

17. Hoàn thành biểu mẫu PCGD THCS và bậc trung học. Cập nhật số liệu trên phần mềm hệ thống PCGD - XMC từ 10-20/9/2016.

18. Tuyển chọn và thi GVDG chuyên đề “Giáo dục nếp sống TLVM” cho HS Hà Nội cấp trường, quận; Phát động Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”.

19. Nộp đăng ký thi đua năm học 2016 – 2017 về PGD

20. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp trường.

21. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

22.Triển khai sử dụng phần mềm Sổ điểm điện tử.

23. Tổ chức 2 chuyên đề cấp trường môn Tin học và môn Ngữ văn lớp 6.

24. Triển khai công tác kiểm tra nội bộ và dự giờ các đ/c giáo viên mới về.

25. Chấm thi bài giảng E-Learning cấp trường, chọn 2 bài giảng có chất lượng dự thi cấp quận.

* Tháng 10/2016

1. Tổ chức thi GVDG các môn Toán, Năng khiếu (Mỹ thuật và Âm nhạc), Công nghệ (KTCN) cấp trường.

2. Tổ chức 3 chuyên đề cấp trường các bộ môn Toán 6, Sinh học 9, Tiếng Anh lớp 7 về ứng dụng CNTT đổi mới PPDH dạy chuẩn kiến thức, kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

3. Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 trong học sinh toàn trường.

4. Tham gia giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ  43.

5. Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp quận.

6. Tham gia cuộc thi GVDG chuyên đề “Giáo dục nếp sống TLVM cho HS Hà Nội” cấp THCS quận Hà Đông.

7.  Tổ chức Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn Toán, Công nghệ, Năng khiếu.

8. Tiếp tục thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng.

9. Triển khai Khảo sát chất lượng học sinh giữa HKI theo Đề án 01.

10. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

11. Tổ chức thao giảng đợt I từ 15/10/2016 đến 19/11/2016.

12. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ.

* Tháng 11/2016

1. Tổ chức chuyên đề cấp trường UD CNTT đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn lớp 8.

2. Tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn Toán, Công nghệ, Năng khiếu.

3. Tiếp tục triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp quận.

4. Tham gia dự thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các bộ môn văn hóa cấp Quận.

5. Tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016.

6. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

7. Nộp báo cáo giữa học kỳ I (trước 15/11).

8. Tiếp tục tổ chức thao giảng đợt I hoàn thành vào ngày 19/11/2016.

9. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ.

* Tháng 12/2016

1. Tổ chức kiểm tra học kỳ I; Sơ kết các cuộc vận  động.

2. Phát động tháng cao điểm phòng chống AIDS vào ngày 01/12/2016; Tổng kết công tác PCMT năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

3. Sơ kết 02 năm cấp trường về đổi mới sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chuyên đề theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT- GDTrH ngày 31/10/2014 và việc tự chủ trong thực hiện Kế hoạch dạy học tại trường.

4. Tham gia dự thi học sinh giỏi kỹ thuật lớp 9 cấp Quận.

5. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

6. Hoàn thành phân công công tác, phân công chuyên môn HKII, thực hiện biên chế học kỳ II vào ngày 27/12/2016.

7. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ.

* Tháng 01/2017

1. Tổ chức 2 chuyên đề cấp trường môn Toán 9 và môn tiếng Anh lớp 8.

2. Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I.

3. Tham gia thi nghề điện dân dụng đối với học sinh lớp 9 theo kế hoạch  của Sở GD&ĐT.

4. Tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp TP (nếu có)

5. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

6. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ.

* Tháng 02/2017

1. Tổ chức thao giảng đợt 2 trong tháng 2 và kết thúc vào 26/3/2016.

2. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ.

* Tháng 3/2017

1. Tiếp tục thao giảng đợt 2 kết thúc vào ngày 26/3/2016.

2. Tổ chức 1 chuyên đề cấp trường môn  GDCD và 1 chuyên đề cấp quận môn Sinh học lớp 8.

3. Tổ chức tốt “Tháng thanh niên” và kỷ niệm ngày 26/3.

4. Tham gia dự thi HSG các môn văn hóa cấp Thành phố lớp 9 (nếu có).

5. Đón đoàn của Sở GD và phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn các trường và kiểm tra PCGD.

6. Tổ chức Khảo sát chất lượng học sinh giữa HKII theo Đề án 01 (theo KH của PGD).

7. Nộp báo cáo giữa học kỳ II (trước 08/3/2017).

8. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ.

* Tháng 4/2017

1. Tổ chức 2 chuyên đề cấp trường môn Hóa học lớp 9 và môn Ngữ văn 7.

2. Tham gia dự thi học sinh giỏi kỹ thuật cấp Thành phố (nếu có).

3. Đón đoàn của Sở và phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn và kiểm tra PCGD.

4. Khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT lần 1 theo KH của PGD.

5. Tham gia giao lưu học sinh giỏi khối 6, 7, 8.

6. Hoàn thành viết SKKN và nộp sáng kiến kinh nghiệm về PGD.

7. Khảo sát chất lượng môn Ngữ văn và Toán lớp 9 toàn thành phố theo KH.

8. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra nội bộ.

* Tháng 5/2017

1. Hoàn thành Kiểm tra học kỳ II; đánh giá xếp loại học sinh cả năm và xét tốt nghiệp THCS; tổng kết năm học 2016-2017, bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt.

2. Hoàn thành công tác đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức, đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2016-2017.

3. Tổ chức lấy phiếu hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên và đại diện cha mẹ học sinh  đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ chức lấy phiếu hỏi học sinh đối với giáo viên theo Đề án 01 và tổng hợp kết quả gửi về PGD.

4. Tổng kết thực hiện các cuộc vận động

5. Nộp kết quả điểm THCS (trước 15/5/2017).

6. Nộp báo cáo tổng kết năm học (trước 25/5/2017).

7. Khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT lần 2 theo KH của PGD.

8. Làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017.

9. Nộp các hồ sơ đề nghị xét duyệt danh hiệu thi đua.

10. Hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học.

* Tháng 6/2017

1. Triển khai kế hoạch hoạt động hè (2017).

2. Phát động tháng cao điểm PCMT và các TNXH, cao điểm là ngày 26/6/2017 - ngày toàn dân PCMT.

3. Tham gia công tác làm thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp.

5. Nộp báo cáo tổng kết năm học (trước 11/6/2017).

6. Tổ chức cho CB, GV, NV tham quan học tập ngoại khóa hè 2017.

* Tháng 7/2017

1. Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch; đón đoàn của Sở và phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động hè.

2. Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên.

3. Triển khai công tác tuyển sinh lớp 6 đầu cấp theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND, PGD&ĐT quận Hà Đông.

Tác giả: Bùi Thị Lan

Nguồn tin: Trường THCS Phú Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây