Trang nhất » Chuyên môn » Chuyên môn » Kế hoạch

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017

Thứ bảy - 16/12/2017 16:55
Công tác nhân sự và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường, ôn tập phụ đạo hè cho học sinh để chuẩn bị kiến thức cho học sinh kiểm tra lại. Xây dựng công tác chuyên môn chuẩn bị cho năm học mới. Công tác quản lý và chuyên môn tháng 8/2017
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG

Số 1T/KHT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Phú Lương, ngày 01 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017
          1. Công tác nhân sự và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường.
          - BGH: 03 đ/c đủ so với qui định
          - GV: 51 đ/c trong biên chế trong đó có 01 đồng chí chuyên trách đội (Nghỉ sinh con), so với quy định trường còn thiếu 16 GV. Nhà trường đã hợp đồng 17 đồng chí (tính vào 13,5 xuất): Đỗ Thị Lựu, Nguyễn Thị Kim Oanh, Lê Thị Hồng, Lê Bích Ngọc,  Lê Thị Phương, Tạ Thị Hương, Tạ Thị Sách, Kiều Ngọc Dung (Văn), Nguyễn Thị Oanh (Địa), Vũ Thị Giang (Sử), Nguyễn Duy Khánh (Địa), Nguyễn Thanh Hường (Toán), Nguyễn Thị Quyên (Toán), Nguyễn Thị Thu Trang (Văn), Đặng Ngọc Anh (Hóa), Trần Thị Thanh Loan (Sinh), Chu Phương Khánh Linh để bù đủ giáo viên so với qui định và hợp đồng đ/c nguyễn Thị Hương phụ trách công tác thư viện.
          - Nhân viên biên chế: 05 đ/c trong đó, HĐ 01 đ/c phụ trách thư viện trong đó 02 đ/c cán bộ TBDH, 01 đ/c Y tế học đường, 01 đ/c Kế toán, 01 đ/c Văn thư kiêm thủ quỹ
          - Nhân viên hợp đồng gồm có 2 bảo vệ và 2 đ/c làm Lao công và tạp vụ.
          - Thành lập 3 tổ trong đó có 02 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng:
          + Tổ Tự nhiên: Đ/c Bùi Công Hải làm tổ trưởng, đ/c Nguyễn Kim Uyên làm tổ phó, đ/c Kiên cán bộ thiết bị được biên chế vào tổ tự nhiên.
          + Tổ Xã hội: Đ/c Nguyễn Thị Tươi làm tổ trưởng, đ/c Hà Ngọc Lan  làm tổ phó, đ/c Hiền cán bộ thiết bị, đ/c Hương (TV) được biên chế vào tổ XH.
          + Tổ Văn phòng: Đ/c Phạm Thị Vân làm tổ trưởng ( tổ văn phòng gồm 07 đồng chí: 01 nhân viên kế toán, 01 nhân viên văn thư kiêm thủ quĩ, 01 nhân viên y tế, 02 bảo vệ, 02 Lao công tạp vụ)
          - Tổng phụ trách đội: Đ/c Lê Thị Hồng - Phụ trách khối sáng
          - Phó tổng phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Phụ trách khối chiều.
          - Thư ký hội đồng: Đ/c Bùi Công Hải
          - Thư ký Chi bộ: Đ/c Hà Ngọc Lan
          - Bí thư chi đoàn: Đ/c Đặng Thị Nhàn
          - Công đoàn: Đ/c Nguyễn Hội Phó CT điều hành hoạt động của CĐ
          - Thông báo dự thảo phân công nhiệm vụ và phân công chuyên môn cho từng đ/c BGH, GV, NV có bảng dự thảo phân công nhiệm vụ và PCCM trên trang WEb của trường
          2. Số lớp và số học sinh năm học 2017-2018:

 
Tổng số lớp toàn trường Tổng số HS Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS
35 1527 9 405 10 413 8 359 6 350

          Ghi chú: Tăng 152 HS so với năm học trước.
          - GVCN vận động học sinh bỏ học ra lớp (nếu có)
          3. Công tác chuyên môn:
          3.1 Công tác ôn tập phụ đạo hè cho học sinh để chuẩn bị kiến thức cho học sinh kiểm tra lại
          + Thời gian: Từ ngày 2/8/2017 đến hết ngày 12/8/2017 (3 buổi văn, 3 buổi toán, mỗi buổi 3 tiết)
          + Khối 8,9 học các ngày thứ 2,4,6 trong tuần, khối 7 học các ngày thứ 3,5,7 trong tuần, Khối 6 học buổi chiều các ngày thứ 2,4,6 . Thời gian học 7h30 vào tiết 1 và đến học hết tiết 3.
          3.2 Công tác tổ chức cho học sinh kiểm tra lại: Đ/c Hoàng Thị Kim Oanh chỉ đạo tổ chức cho 10 học sinh các khối lớp kiểm tra lại và xét lên lớp, ở lại lớp sau kiểm tra lại. Biên chế học sinh vào lớp sau kiểm tra lại (Hoàn thành vào ngày 10/8/2017)
          3.3 Thông báo khung thời gian năm học 2017-2018
          - Thời gian chính thức năm học: 14/8/2017.
          - Khai giảng vào ngày 5/9/2017.
          - Kết thúc Học kỳ I ngày 23/12/2017, nghỉ học kỳ I là ngày 25/12/2017.
          - Bắt đầu học kỳ II 26/12/2017, ngày kết thúc HKII là 14/5/2018.
          - Ngày kết thúc năm học là  ngày 25/5/2018.
          3.4 Công tác chuyên môn chuẩn bị cho năm học mới
          - GV bộ môn nhận văn phòng phẩm tại thư viện vào ngày 10/8/2017
          - Phân công xếp thời khóa biểu học kỳ I: Đ/c Hoàng Thị Kim Oanh
          - GV soạn bài và chuẩn bị đủ hồ sơ chuyên môn để dạy học chính thức theo thời khóa biểu năm học 2017-2018 từ ngày14/8/2017:
          + Khối 7, 9 học buổi sáng 7h15 phút truy bài, 7h30 phút vào tiết 1.
          + Khối 6, 8 học buổi chiều 12h45 phút truy bài, 13h00 phút vào tiết 1.
          - GVCN, GV  bộ môn quản lý tốt nề nếp dạy học đầu năm:
          + GVCN Lập sơ đồ chỗ ngồi học sinh 02 bản (1 bản nộp về BGH, 1 bản kẹp vào sổ đầu bài), cho học sinh học tập nội qui quy tắc ứng xử HS, ký biên bản và cam kết bảo vệ tài sản trong phòng học, lấy thông tin số điện thoại cha mẹ học sinh của toàn bộ lớp chủ nhiệm, tăng cường giáo dục kỹ năng sống giúp HS có ứng xử văn hóa, thân thiện với bạn bè và nhận thức đúng đắn mục đích học tập.
          + Ra vào lớp theo hiệu lệnh  trống
          + Không để lớp ầm
          + Không để bàn ghế trống trong lớp
          + Không cho học sinh đổi chỗ ngồi, không đuổi học sinh ra ngoài
          + Theo dõi sát sao sĩ số từng tiết học và ghi thông tin vào sổ đầu bài
          + GVCN có mặt tại lớp vào giờ truy bài của học sinh trong 3 tuần đầu, để đưa học sinh vào nề nếp.
          - GV bộ môn đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh giúp học sinh có ý thức tự giác chủ động học tập để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, tuyệt đối không được đuổi HS ra ngoài.
          - GV bộ môn hoàn thiện các loại hồ sơ theo qui định, tuyệt đối không để tình trạng vi phạm qui chế chuyên môn (lên lớp phải có giáo án kể cả dạy thêm, không vào muộn ra sớm, không sử dụng bút xóa, không chữa đè, dán đè các loai sổ, sửa chữa hồ sơ các loại phải dùng bút đỏ và sửa đúng qui định
          + Giáo án (GV hợp đồng soạn giáo án viết tay)
+ LBG, sổ điểm cá nhân
          + Sổ SH Tổ nhóm CM (tổ trưởng, nhóm trưởng)
          + Sổ dự giờ (18 tiết /năm)
          + Sổ chủ nhiệm (GVCN)
          + Sổ chấm chữa tổng hợp KQKT và lưu bài kiểm tra
          + Sổ ghi chép các cuộc họp.
+ Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử
          - Yêu cầu GV sử dụng đồ dùng thiết bị thường xuyên và hiệu quả, ghi chép mượn trả đồ dùng cập nhật.
- Giao cho đ/c Hoàng Thị Kim Oanh chỉ đạo GV hoàn thiện kế hoạch giảng dạy các bộ môn tổ Tự nhiên, đ/c Nguyễn Thị Tố Quyên chỉ đạo GV hoàn thiện kế hoạch giảng dạy tổ Xã hội xong trước ngày 11/8/2017 và nộp về PGD đúng thời gian quy định.
          4. Công tác thư viện, thiết bị trường học, phổ cập GD:
- Giao cho đ/c Nguyễn Thị Tố Quyên chỉ đạo Kiên và đ/c Hiền kiểm tra lại các loại hồ sơ của năm học 2016-2017 tại phòng Hội đồng tầng 3 để làm minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng sau này: Sổ ghi đầu bài, sổ sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, LBG, Sổ điểm cá nhân, sổ chủ nhiệm, Sổ mượn trả ĐDTBDH, giáo án, sổ dự giờ (lưu ý có sơ mi dán ngoài có đầy đủ thông tin). Đ/c nào còn thiếu yêu cầu nộp bổ sung và hoàn thiện trong tháng 8/2017.
          - Đ/c Kiên và đ/c Hiền tu sửa, dọn dẹp,  sắp xếp thiết bị đồ dùng dạy học theo từng chủng loại, để đồ dùng dễ lấy dễ tìm, và đề xuất mua các thiết bị còn thiếu hoặc đã hỏng để chuẩn bị cho năm học mới.
(BGH đã đặt 35 thước kẻ gỗ cho các lớp)
          - Đ/c Hương trực cả sáng và chiều từ 04/8 đến 14/8 phân loại sách trong kho, sắp xếp thư viện khoa học và cho GV trả, mượn SGK, sách tham khảo, phát vở bài tập cho các lớp, phát văn phòng phẩm cho GV.
          - Đ/c Hương tiếp tục xây dựng kế hoạch để GV, NV làm công tác phổ cập GD nếu có khó khăn vướng mắc thì trao đổi với BGH để giải quyết.
          - Giao cho đ/c Tố Quyên tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện kiểm kê thiết bị đồ dùng dạy học của từng môn có biên bản nộp về Hiệu trưởng:
          5. Công tác cơ sở vật chất và phòng chống dịch bệnh
          - Tổ chức thu dọn bàn ghế tại các phòng học dãy nhà B về kho và nhà đa năng (đ/c Hoàng Thị Kim Oanh và đ/c Tố Quyên chỉ đạo học sinh các lớp)
          - Dọn rác, lá cây... trên trần các dãy nhà, khơi thông hệ thống cống thoát nước để tránh gây tắc cống và dột nhà (đ/c Tố Quyên chỉ đạo)
          - Thay hệ thống cờ mới trong khuôn viên trường
          - Biên chế đủ bàn ghế cho các lớp.
          - Sửa chữa hệ thống điện nước và bàn ghế hỏng trong nhà trường.
          - Tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp học và tất cả các phòng chức năng sạch sẽ.
          - Thành lập đội xung kích diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết và tổ chức hoạt động hiệu quả.
          - Phun hóa chất diệt muỗi ở tất cả các phòng học, các phòng chức năng và khuôn viên trường.
6. Công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2017-2018
          - Đ/c Hồng B và đ/c Thu Trang phối hợp tập cho đội nghi thức (trống, kèn) vào các buổi chiều từ 8/8/2017 đến 12/8/2017.
          - Các đ/c Thanh Bình, Phùng Hồng, tập 5 tiết mục văn nghệ học sinh, 1 tiết mục văn nghệ GV để biểu diễn trong ngày khai giảng - Duyệt với BGH vào ngày 29/08/2017.
          - Các đ/c Toản, Hải TD tập cho đội cờ hồng hoàn thành xong trước 3/9/2017
          - BGH, TPT, PTPT, đ/c Toản, đ/c Vũ Hải và GVCN khối 6 khớp nội dung của đội nghi thức, đội Hồng kỳ  và HS lớp 6 trong ngày khai giảng (dự kiến 2 buổi)
          - Trang trí khánh tiết cho ngày khai giảng: Đ/c Kiên làm tổ trưởng và các đ/c Hội, Bảo Khánh, Duy Khánh, Vũ Hải, Toản, Tạo, B Hải - Hoàn thành vào chiều 4/9/2017.
          - Chương trình: Đ/c Thanh Bình.
7. Công tác dạy thêm học thêm:
          - Triển khai qui định về dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo QĐ số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013) và Hướng dẫn số 5898/HD-SGDĐT ngày 17/7/2013 Hướng dẫn thực hiện qui định dạy thêm học thêm cụ thể:
          - Làm đủ hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm nộp về PGD và khi có QĐ cấp phép dạy thêm học thêm mới được dạy- Thực hiện dạy và thu tiền học thêm theo đúng quy định.
- Giaocho đ/c Oanh (HP) hoàn thiện Hồ sơ cấp phép dạy thêm học thêm năm học 2017-2018 và nộp về PGD vào ngày 21/8/2017
a) Mức thu dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
 
Số học sinh/lớp Mức thu tối đa 1 học sinh/tiết
khối THCS
(Đơn vị tính: đồng/HS/tiết)
Số học sinh từ 40 học sinh/lớp trở lên 6.000
Số học sinh từ 30 đến dưới 40 học sinh/lớp 7.000
Số học sinh từ 20 đến 30 học sinh/lớp 9.000
Số học sinh từ 10 đến dưới 20 học sinh/lớp 13.000
Số học sinh từ 1 đến dưới 10 học sinh/lớp 26.000

b) Tỷ lệ chi tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
          + 70% chi trả thù lai GV trực tiếp giảng dạy;
          + 15% chi công tác quản lý;
          + 15% hỗ trợ chi tiền điện nước, vệ sinh và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm.
c) Đối với dạy thêm học thêm ngoài nhà trường:
          + Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận của hai bên: Cá nhân, tổ chức dạy thêm với cha mẹ học sinh, người học. Mức thu này được thể hiện bằng văn bản công khai tại trung tâm; trường hợp thay đổi mức thu trường hợp thay đổi mức thu phải được sự thống nhất của hai bên và báo cáo bằng văn bản với cơ quan cấp phép dạy thêm học thêm.
          + Thực hiện các qui định hiện hành về quản lý tài chính dạy thêm học thêm.
          + Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.
8. Công tác thu chi trong hè:
- GVCN thu tiền tiền may đồng phục HS xong trong tháng 8/2017.
9. Lịch tập huấn công tác quản lý và chuyên môn tháng 8/2017: Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên bảng tin.         
Trên đây là kế hoạch trọng tâm tháng 8/2017, kế hoạch được triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường. BGH yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc. Nếu có thay đổi hoặc kế hoạch đột xuất BGH sẽ thông báo trên bảng tin phòng hội đồng và trên hệ thống liên lạc bằng tin nhắn./.
 
 
Nơi nhận:
- Cán bộ, GV, NV nhà trường để t/h;
- Lưu VT.
                  HIỆU TRƯỞNG
                     Bùi Thị Lan


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây