Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - sự kiện

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

Thứ hai - 31/05/2021 17:52

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của UBND quận Hà Đông Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;
Trường THCS Phú Lương xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

 

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phú Lương
Năm học 2021 - 2022

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT): Số 36/2017/TT- BGD ĐT ngày 28/12/2017 ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống quốc dân; số 28/2020/TT-BGD ĐT ngày 4/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở( THCS), trường trung học phổ thông(THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 3/5/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;
Thực hiện Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/04/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;
Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của UBND quận Hà Đông Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;
 Trường THCS Phú Lương xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng qui chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
2. Thực hiện công khai kế hoach tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Chuẩn bị tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có của nhà trường để đủ điều kiện dạy học cho năm học mới 2021-2022.
4. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS trong quá trình đăng ký tuyển sinh, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.
5. Đảm bảo quyền lợi của học sinh tham gia tuyển sinh theo đúng tuyến tuyển sinh.
6. Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngòa qui định khi tuyển sinh
7. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II. PHƯƠNG THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
 
  1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
  2. Đối tượng.
- Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học  tại các trường Tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú thuộc các tổ dân phố số   1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  (cụm dân cư Văn Nội, Trinh Lương, Thượng Mạo, Động Lãm) thuộc  địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông.
3. Độ tuổi:
-  Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010).
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc những học sinh vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi qui định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi qui định;
 
  1.  Phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh.
- Học sinh đúng tuyến: Tất cả học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2019-2021  tại các trường Tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có Hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú thuộc các tổ dân phố 1, 2 ,3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ( cụm dân cư Văn Nội, Trinh Lương, Thượng Mạo, Động Lãm)  trên địa bàn phường Phú Lương – quận Hà Đông.
- Học sinh trái tuyến: Là học sinh không có đủ điều kiện nêu trên.
- Chỉ tiêu:  +  Số lớp: 9 lớp
               +  Số học sinh: 354 học sinh
4. Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6( theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.;
- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản photo Sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận Hà Đông hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường( các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú);
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có)
III. THỜI GIAN TUYỂN SINH
 
  1. Cấp mã số học sinh: Ngày 28/5/2021 Cha mẹ học sinh nhận mã số tuyển sinh ( kèm mật khẩu) tại trường Tiểu học nơi con theo học.
 
  1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
- Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 18/07/2021 đến hết ngày 20/07/2021 Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua Internet ( nhà trường sẽ hướng dẫn trên thông báo)
*Lưu ý: Từ ngày 18/07/2021 đến hết ngày 20/07/2021 Nhà trường sẽ có giáo viên hỗ trợ CMHS đến tuyển sinh trực tuyến tại trường THCS Phú Lương( Khi đi CMHS mang Hồ sơ theo qui định và CMND hoặc Thẻ CCCD của cả bố và mẹ học sinh)
 
  1.  Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp và nộp Hồ sơ tuyển sinh:
- Thời gian: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/07/2021
- Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 ( làm việc cả thứ 7 và chủ nhật)
- Hồ sơ gồm:
Học bạ Tiểu học;
Giấy khai sinh (Bản sao hợp lệ và bản chính để đối chiếu);
+  Bản phô tô Hộ khẩu (không cần công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận, hoặc giấy xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường( các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú) đến trường THCS Phú Lương để nộp và hoàn thành thủ tục đăng ký TS lớp 6.
 
  1. Tuyển sinh học sinh trái tuyến:
- Nhà trường tiếp nhận Hồ sơ của những học sinh trái tuyến nếu còn thiếu chỉ tiêu (không có hộ khẩu thường trú tại phường Phú Lương) từ ngày 30/07/2021 đến hết ngày 01/08/2021 và chờ kết quả xét duyệt của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, sau đó sẽ thông báo kết quả tới cha mẹ học sinh.
 
  1. Công tác đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19
Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố( chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án cụ thể….) đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh như: Đảm bảo đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, giãn cách, đeo khẩu trang….
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường
- Tham gia đầy đủ Hội nghị phổ biến, hướng dẫn về công tác TS do phòng GD&ĐT tổ chức.
- Thông báo công khai tại trường về tuyến TS do BCĐTS Quận qui định; chỉ tiêu TS và các qui định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh trước khi TS 15 ngày để CMHS biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho HS tại trường.
- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS về TS trực tuyến.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai TS trực tuyến của trường.
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường trình với Trưởng phòng  GD&ĐT quận Hà Đông ra quyết định thành lập HĐTS. HĐTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác TS, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
- Thường trực hỗ trợ, hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến;
- Báo cáo với phòng GD&ĐT về kết quả tuyển sinh, trình phương án tuyển sinh bổ sung, phương án điều chỉnh KH tuyển sinh cho phù hợp thực tế;
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phú Lương năm học 2021-2022 cho toàn thể các ban ngành đoàn thể trong phường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ HS và HS được biết để phối hợp thực hiện.
2. Đối với cha mẹ học sinh
- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên Internet và cung cấp đầy đủ, chính xác các  thông tin theo quy định về hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Phú Lương.
- Nộp đầy đủ hồ sơ tuyển sinh cho con em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định.
- Phản ánh về Hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc trong quá trình tuyển sinh.
V. LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

 
Thời gian Nội dung Thành phần
3/5/2021 Nộp Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của đơn vị: Tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh về PGDĐT         Hiệu trưởng
15/6/2021 Dự Hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của BCĐTS Quận Hiệu trưởng
Từ
18/7/2021 đến ngày 20/7/2021
-Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6:
+ CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên
 Internet.
+Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến
CMHS, HĐ TS trường THCS Phú Lương
Từ
23/7/2021
đến ngày
28/7/2021
- Tuyển sinh trực tiếp
+ CMHS Nộp Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 cho HĐ TS lớp 6 tại trường THCS Phú Lương gồm Học bạ Tiểu học; Giấy khai sinh (Bản photo công chứng và bản chính để đối chiếu); Bản phô tô Hộ khẩu (không cần công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấu hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận, hoặc giấy xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường( các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú) đến trường THCS Phú Lương để nộp và hoàn thành thủ tục đăng ký TS lớp 6.
- Cha mẹ học sinh
- HĐ TS vào lớp 6 trường THCS Phú Lương
28/7/2021 Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu HĐ TS vào lớp 6 trường THCS Phú Lương
Từ
30/7/2021
đến hết
1/8/2021
- Phòng GD&ĐT phê duyệt phương án tuyển sinh bổ sung của nhà trường
- Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung
Nhà trường, Phòng GD&ĐT
3/8/2021 Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.
Thông báo công khai kết quả TS vào lớp 6 trường THCS Phú Lương năm học 2021-2022
HĐ TS vào lớp 6 trường THCS Phú Lương
5/8/2021 Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh vào lớp 6 về Phòng GD&ĐT quận Hà Đông HĐ TS vào lớp 6 trường THCS Phú Lương
VI. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 được đăng trên trang Web của nhà trường http://thcsphuluong.pgdhadong.edu.vn, được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường.
Công khai Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 trên trang Web của nhà trường địa chỉ http://thcsphuluong.pgdhadong.edu.vn và tại cổng trường THCS Phú Lương, đồng thời thông báo rộng rãi trên loa đài truyền thanh của phường Phú Lương để các ban ngành đoàn thể trong phường, cha mẹ học sinh, học sinh được biết và phối hợp thực hiện./.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 trường THCS Phú Lương năm học 2021-2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh trực tiếp về BCĐTS của nhà trường để kịp thời giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- PGD&ĐT quận để b/c;
- UBND phường Phú Lương để phối hợp t/h;
- HĐ TS lớp 6 trường THCS Phú Lương t/h;
-  Lưu HSTS lớp 6.
 

                             HIỆU TRƯỞNG
                                     (Đã ký)                              Phạm Thị Mai Lan
 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG
      TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: 50 /KHTS – THCS PLg
 
              Phú Lương, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 15/09/2020

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 09/09/2020

Văn bản 2503

Văn bản 2503 HD thu học phí theo NĐ 05

Thời gian đăng: 03/09/2020

Văn bản 2703 HD khai giảng năm học 2020-2021

Văn bản 2703 HD khai giảng năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 03/09/2020

Công văn HD khai báo y tế

Công văn HD khai báo y tế

Thời gian đăng: 03/09/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây